Strona główna

Muzeum Spraw Wojskowych

Mottem muzeum jest łacińska sentencja:

SI BELLUM OMITTIMUS, NUNQUAM PACE FRUEMUR
Słowa te przetłumaczyć można na język polski jako:
„Gdy zapomnimy o wojnie nigdy nie będziemy się cieszyć pokojem”

Celem powstania naszego muzeum jest pokazanie i utrwalenie pamięci o żołnierzach-Polakach walczących w obcych mundurach, kiedy Polski nie było na mapach świata. Chcemy przypominać i upamiętniać prawdę o chwalebnych czynach polskich żołnierzy, walczących o niepodległość w wojnach w latach 1919-1921, a następnie zabezpieczających niepodległy byt Ojczyzny. Pragniemy dotrzeć do jak najszerszych kręgów społecznych z wiedzą o osiągnięciach polskiego oręża i polskiej techniki militarnej. Stanie się to możliwe poprzez: gromadzenie zbiorów, przyciąganie prywatnych kolekcjonerów i rekonstrukcję wyposażenia. W forcie można poczuć atmosferę tamtych dni: wziąć do ręki karabin, założyć na głowę hełm wojskowy, czy odbyć marsz ćwiczebny z plecakiem.